فرم نظرسنجی قرارداد بیمه تکمیلی سال 1400

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.

نظرسنجی بیمه تکمیلی 1400

بدینوسیله به اطلاع می رساند، با عنایت به نزدیک شدن به زمان اتمام قرارداد بیمه تکمیلی دانشگاه، از همکاران گرامی دعوت می گردد با تکمیل و ارسال فرم سمت راست حداکثر تا تاریخ (1400/10/18) در نظرسنجی میزان کیفیت خدمات قرارداد بیمه تکمیلی مشارکت نمایند.

جدول تعهدات سال1400