1- تسهیلات بانک تجارت شعبه دانشگاه - مبلغ تسهیلات: 100 و 500 میلیون تومان - نرخ تسهیلات: 23 درصد - مدت باز پرداخت: 24 الی 36 ماهه - تعداد سهمیه: بصورت خیلی محدود ...

شنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۲