به اطلاع میرساند با عنایت به عقد قرارداد با فروشگاه پوشاک ژرژت (آقایان و بانوان)، همکاران گرامی میتوانند با دریافت معرفی نامه از اداره رفاه کارکنان دانشگاه از این فروشگاه با شرایط اقساط پنج ماهه...

چهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

اطلاعیه ها