اطلاعیه

با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه خدمات رفاهی تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشند.