لینک ثبت نام بیمه تکمیل درمان سال1400

اطلاعیه مهم:

با عنایت به نزدیک شدن به پایان قرارداد بیمه تکمیل درمان، خواهشمند است از نگهداشتن مدارک پزشکی خودداری نموده و در اسرع وقت به دفتر بیمه نوین واقع در سازمان مرکزی اتاق a57 تحویل و رسید دریافت نمایید(نگهداری رسید تا زمان پرداخت هزینه اسناد الزامی می باشد-درصورت عدم پرداخت ظرف مدت دوهفته از تحویل مدارک با ارائه تصویر رسید پیگیری نمایید)

شایان ذکر است در زمان اتمام قرارداد(31 فروردین 1401) تنها 15 روز فرصت(تا 15 اردیبهشت 1401) برای تحویل مدارک وجود دارد و فقط آن دسته از هزینه ها که بیش تر از سه ماه از انجام هزینه نگذشته باشد توسط شرکت دریافت می گردد و قابل پرداخت می باشد.

================================

بیمه تکمیل درمان

به منظور رفع مشکلات درمانی و کاسته شدن از نگرانی همکاران و خانواده ایشان در مواقع بروز بیماری و جهت رفع دغدغه های احتمالی مالی و صرفاً توجه به بهبودی و بدست آوردن سلامت خود و عزیزانشان هر ساله دانشگاه با یکی از شرکت های بیمه ای که از نظر کیفیت خدمات و مبلغ حق بیمه مناسب ارزیابی شود با برگزاری مناقصه عمومی عقد قرارداد می نماید

=====================================================================

لینک ثبت نام بیمه تکمیل درمان سال1400

شرایط بیمه تکمیل درمان دانشگاه بوعلی سینا در سال 1400

شرکت طرف قرارداد: بیمه نوین
مبلغ قرارداد بیمه برای هرنفر در ماه:  سطح۱: 512/300 ریال  سطح۲: 1/214/260 ریال

تاریخ شروع قرارداد:۱400/۰۲/۰۱          تاریخ پایان قرارداد:۱401/۰۱/۳۱

 

برای پرسنل و همسر و فرزندان ایشان در سطح۱ ماهیانه مبلغ 256/150 ریال و در سطح۲ ماهیانه مبلغ 424/991 ریال برای هر نفر به عنوان کمک هزینه رفاهی از طرف دانشگاه پرداخت می گردد.(کمک هزینه رفاهی همکاران خانم شامل همسرنمی شود)  

لینک ثبت نام بیمه تکمیل درمان سال1400

===============================================================================================

توجه: به اطلاع می رساند ارائه مدارک پزشکی در طول قرارداد بدون محدودیت زمانی می باشد ولیکن پس از اتمام قرارداد(1401/01/31) مهلت تحویل مدارک حداکثر دو هفته می باشد و بعد از آن هزینه مدارک غیرقابل پرداخت می باشد

لازم به ذکر است پس از پایان قرارداد فاصله زمانی تاریخ انجام هزینه مدارک مذکور تا هنگام تحویل می بایست کمتر از سه ماه باشد و در غیر اینصورت امکان پرداخت هزینه ممکن نخواهد بود

لذا خواهشمند است در طول قرارداد از نگهداری مدارک پزشکی خودداری فرمایید و در اسرع وقت به دفتر بیمه نوین واقع در دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایید.