بیمه تکمیل درمان

به منظور رفع مشکلات درمانی و کاسته شدن از نگرانی همکاران و خانواده ایشان در مواقع بروز بیماری و جهت رفع دغدغه های احتمالی مالی و صرفاً توجه به بهبودی و بدست آوردن سلامت خود و عزیزانشان هر ساله دانشگاه با یکی از شرکت های بیمه ای که از نظر کیفیت خدمات و مبلغ حق بیمه مناسب ارزیابی شود با برگزاری مناقصه عمومی عقد قرارداد می نماید

=====================================================================

شرایط بیمه تکمیل درمان دانشگاه بوعلی سینا در سال ۹۹

شرکت طرف قرارداد: بیمه نوین
مبلغ قرارداد بیمه برای هرنفر در ماه:  سطح۱: 424/010 ریال  سطح۲: 1/084/550 ریال

تاریخ شروع قرارداد:۱۳۹۸/۰۲/۰۱          تاریخ پایان قرارداد:۱۳۹۹/۰۱/۳۱

 

برای پرسنل و همسر و فرزندان ایشان در سطح۱ ماهیانه مبلغ 212/005 ریال و در سطح۲ ماهیانه مبلغ 379/593 ریال برای هر نفر به عنوان کمک هزینه رفاهی از طرف دانشگاه پرداخت می گردد.(کمک هزینه رفاهی همکاران خانم شامل همسرنمی شود)  

===============================================================================================

توجه: به اطلاع می رساند ارائه مدارک پزشکی در طول قرارداد بدون محدودیت زمانی می باشد ولیکن پس از اتمام قرارداد(1400/01/31) مهلت تحویل مدارک حداکثر دو هفته می باشد و بعد از آن هزینه مدارک غیرقابل پرداخت می باشد

لازم به ذکر است پس از پایان قرارداد فاصله زمانی تاریخ انجام هزینه مدارک مذکور تا هنگام تحویل می بایست کمتر از سه ماه باشد و در غیر اینصورت امکان پرداخت هزینه ممکن نخواهد بود

لذا خواهشمند است در طول قرارداد از نگهداری مدارک پزشکی خودداری فرمایید و در اسرع وقت به دفتر بیمه نوین واقع در دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایید.