Responsive Image
Responsive Image

نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها

 

مدیریت مشارکتی یکی از راهکارهایی است که با پیدا کردن فصل مشترک کارکنان و مدیران به تحقق خواسته‌های هر دو طرف کمک می‌کند. همفکری و مشارکت در کارها باعث موفقیت در کارها و بالا بردن کارایی مجموعه است. نظام پیشنهادها یکی از ابزارهای مدیریت مشارکتی است. 

در فصل جدید فعالیت نظام پیشنهادهای دانشگاه تمامی پیشنهادات ارایه شده طی چند مرحله بررسی می شوند و پیشنهاد اجرای آن به مدیران عالی دانشگاه داده می‌شود. پیشنهاد تمامی افراد مرتبط با دانشگاه (هیات علمی، کارکنان، دانشجویان و مراجعان)  به دقت بررسی می‌شود و هیچ محدودیتی از نظر موضوع پیشنهاد و فرد پیشنهاد دهنده وجود ندارد.

نظام پیشنهادهای دانشگاه هر پیشنهاد را به منزله هدیه‌ای می‌داند که به مجموعه دانشگاه ارایه شده است.

موضوع ویژه سال 1403: بهبود فرآیندها و افزایش بهروه وری در قالب برنامه راهبرد دانشگاه

چند نکته:

- لطفا قبل از ارسال پیشنهاد بخش‌های صفحه وب ما را ببینید و  بخش راهنما را مطالعه فرمایید. اگر سوالی داشتید از طریق اتوماسیون با دبیرخانه نظام پیشنهادها و تلفنی یا دفتر مدیر منابع انسانی دانشگاه مطرح کنید.

- هر پیشنهاد در قالب یک فرم تنظیم می‌شود.

-  همکاران دانشگاهی بهتر است پیشنهاد خود را در سامانه اتوماسیون اداری به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال کنند تا نتیجه بررسی پیشنهاد و مکاتبات دیگر را در همان جا بتوانند پیگیری نمایند.

 

آخرین اخبــــــــار