جدول شیوه نامه ها و فرآیندها

 
ردیف فرآیند فرم ها و مستندات فرآیند
1 ارزشیابی عملکرد کارکنان

دستور العمل تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

فرم ارزیابی عملکرد گروه یک

فرم ارزیابی عملکرد گروه دو

فرم ارزیابی عملکرد گروه سه

فرم ارزیابی عملکرد گروه چهار

2 اعمال مدرک تحصیلی

دستورالعمل ادامه تحصیل، پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی اعضاء غیر هیأت علمی

فرم ادامه تحصیل کارکنان

فرم اعمال مدرک کارکنان

3 ارتقا رتبه

شیوه نامه ارتقا رتبه کارکنان 

فرم های تحویل مدارک جهت ارتقا 

فرم درخواست ارتقاء رتبه

4 ارتقا پایه سالانه دستورالعمل پایه استحقاقی سالانه
5 انتصاب پست سازمانی فرم پیشنهاد انتصاب/تصدی پست
6 درخواست پایه تشویقی

دستورالعمل استحقاق پایه تشویقی

درخواست اعطاء پایه تشویقی

7 انتصاب در پست های سازمانی

دستورالعمل انتصاب پست

فرم پیشنهاد انتصاب/تصدی پست

8 کارمند نمونه دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه
9 درخواست دور کاری(مخصوص همکار خانم) فرم درخواست دورکاری
10 مرخصی بدون حقوق

دستورالعمل مرخصی بدون حقوق

درخواست مرخصی بدون حقوق

11 تبدیل وضعیت

دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی

تبدیل وضع پیمانی به رسمی آزمایشی

12 ماموریت

درخواست مأمور به خدمت شدن به دانشگاه

درخواست تمدید مأمور به خدمت در دانشگاه

درخواست مأمور شدن از دانشگاه به سایر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی

13 تمدید قرارداد

فرم تمدید قرارداد(عضو قراردادی)

14 تغییر صندوق بازنشستگی درخواست عضو به اداره کارگزینی و انجام روال انتقال محل پرداخت بیمه بازنشستگی-مراجعه به اداره رفاه جهت تغییر دفترچه خدمات درمانی
15 دریافت کمک هزینه ازدواج

شیوه نامه دریافت کمک هزینه ازدواج

روال:ارائه درخواست عضو بعلاوه اصل و کپی عقدنامه و شناسنامه زوجین(تمام صفحات)

16 دریافت کمک هزینه فوت

شیوه نامه دریافت کمک هزینه فوت

روال: 1-درصورت فوت همکار: ارائه درخواست ورثه قانونی بعلاوه گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت

2-درصورت فوت افراد تحت تکفل همکار: ارائه درخواست عضو بعلاوه گواهی فوت و مستندات تکفل

17 بیمه عمر و حوادث کارکنان

برای همه کارکنان و اعضای هیات علمی اعم از شاغل و بازنشسته هر ساله توسط دانشگاه پوشش بیمه ایجاد می گردد که در صورت فوت هر یک از افراد مذکورمبلغ تعیین شده در قرارداد به افراد مشخص شده در فرم استفاده کنندگان از بیمه عمر پرداخت می گردد.

در صورتیکه همکار در زمان حیات اقدام به تکمیل فرم مذکور ننماید با توجه به گواهی انحصار وراثت اقدام خواهد شد

18 دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی برای خود یا اعضای خانواده

در صورت تغییر صندوق به سازمان بازنشستگی می بایست همکار نسبت به حذف دفترچه تامین اجتماعی(با نامه اداره رفاه) و دریافت دفترچه از بیمه سلامت اقدام نماید

1-اعضا جهت ایجاد پوشش بیمه خدمات درمانی از بیمه سلامت برای افراد تحت تکفل می بایست با دریافت و تکمیل فرم افزایش عائله از اداره رفاه- نامه کسر از حقوق از امور مالی و همراه داشتن یک قطعه عکس(افراد دارای سن بالای 2سال) و اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی به دفتر پیشخوان دولت واقع در ابتدای خیابان پاستور ساختمان فدک مراجعه نمایند

2-اعضا جهت ایجاد پوشش بیمه درمانی از بیمه تامین اجتماعی برای افراد تحت تکفل می بایست اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس(افراد دارای سن بالای 2سال) به بیمه تامین اجتماعی واقع در خیابان بوعلی بالاتر از 13خانه مراجعه نمایند

19 ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی اعضای خانواده دریافت نامه ابطال از اداره رفاه و نامه کسر ازحقوق امور مالی و مراجعه به دفتر پیشخوان دولت واقع در ابتدای خیابان پاستور ساختمان فدک
20 دریافت تسهیلات قرض الحسنه صندوق کارکنان(2027) اعضای صندوق پس از آخرین قسط و تسویه امکان ارائه درخواست به اداره رفاه و قرارگیری در لیست اعطای تسهیلات را خواهند داشت
21 درخواست کالا از اداره تدارکات

دانلود و تکمیل فرم مربوط و امضا توسط مافوق و ثبت در سامانه توسط امور عمومی یا مسئول واحد

دانلود فرم درخواست کالا