بازگشت به منوی اصلی

راهنمای محورهای موضوعی جهت ارائه پیشنهاد

 

- دانشگاه سبز: مدیریت پسماند، اصلاح الگوی مصرف (انرژی، آب و ...)، کاهش انواع آلودگی، فضای سبز، انرژی پاک

 

- مدیریت و صیانت از منابع دانشگاه: خوداتکایی مالی، درآمدزایی، کاهش هزینه ها، استفاده بهینه منابع، نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات

 

- کیفیت زندگی کاری دانشگاهیان: افزایش سلامت جسمانی و روانی، انگیزش وتعامل کاری، امور رفاهی، بهبود رضایت شغلی و احساس تعلق به مجموعه دانشگاه، افزایش نشاط و امید دانشگاهیان، افزایش روحیه کار گروهی و تیمی

 

- بهینه سازی فرآیندهای سازمانی: تسریع و تسهیل انجام امور آموزشی-پژوهشی-اداری-دانشجویی-فرهنگی، رضایت ذی نفعان دانشگاه

 

- ارتقای جایگاه دانشگاه: شهرت و اعتبار دانشگاه، توسعه و بهبود ارتباط با احاد جامعه، مسوولیت اجتماعی، توجه به مسایل محلی و منطقه ای، ارتباط اثربخش با رسانه ها، بین المللی شدن دانشگاه

 

- ارتقاء شاخص های فرهنگی: ارتقاء اخلاق حرفه ای و اخلاق عمومی در بین دانشگاهیان، تعمیق روحیه مذهبی و معنوی، تعمیق دانش و روحیه بومی و ملی، افزایش کرامت انسانی دانشگاهیان، ارتقاء روحیه قانون گرایی (قوانین رانندگی دردانشگاه، رعایت حقوق فردی و اجتماعی، .....)

 

- تحول دیجیتال دانشگاه: بی کاغذ شدن فرآیندها، اطلاع رسانی دیجیتال، بهینه سازی درگاه و وبسایت حوزه های مختلف، تولید محتوای دیجیتال

 

- سایر: موضوعاتی که در این دسته بندی قرار نمی گیرند