بدینوسیله به اطلاع ایثارگران عزیز می رساند قرارداد بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرکت بیمه دی منعقد شده است.

تاریخ شروع و پایان قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۳۱ می باشد
شرایط قرارداد مذکور را می توانید از لینک پیوست دانلود نمایید.

مراکز درمانی طرف قرارداد

همچنین جهت تحویل مدارک و اسناد پزشکی می توانید به بنیاد شهید شهرستان همدان واقع در چهار راه پاستور مراجعه نمایید.

دانلود قرارداد