زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.

اطلاعیه

احتراما به استحضار می رساند پیرو اطلاع رسانی های قبلی در رابطه با ارسال اطلاعات متقاضیان مسکن (که توسط مشاور محترم ریاست دانشگاه در امور رفاهی در حال پیگیری است) و نظر به درخواست های مکرر از سوی همکاران جامانده از ثبت نام مقرر گردید آخرین مهلت ارسال اطلاعات پایان آبان 1402 باشد لذا خواهشمند است همه همکاران(اعم از افرادی که اطلاعات خود را ارسال نموده اند و یا خیر) در اسرع وقت مجددا نسبت به تکمیل و ارسال فرم سمت راست با توجه به شرایط زیر حداکثر تا تاریخ 1402/08/30 اقدام نمایند.

1- برای همه همکاران دانشگاهی امکان ثبت درخواست وجود دارد.(دارای مسکن یا بدون مسکن)

2-کلیه همکاران اعم از کسانیکه فایل اکسل را تکمیل نموده اند نیز می بایست این فرم را تکمیل و ارسال نمایند

3-ثبت درخواست منوط به دریافت کد رهگیری در پایان فرآیند می باشد

نظر به عدم امکان تمدید تاریخ ارسال اطلاعات، بدیهی است نسبت به فرم هایی که بعد از تاریخ مذکور ارسال شده است، ترتیب اثر داده نخواهد شد.