فرم ثبت نام

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.

فرم ثبت درخواست بیمه آتش سوزی منزل مسکونی پرسنل

به اطلاع می رساند امکان ثبت نام فقط برای اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی میسر می باشد(جهت کسر از حقوق) ولیکن صدور بیمه نامه ساختمان به نام هر یک از اعضای درجه یک خانواده ایشان با ثبت اطلاعات مالک در بخش مشخصات ساختمان میسر می باشد. لازم به ذکر است این بیمه نامه دارای پوشش آتش سوزی، سیل و زلزله و برای سرمایه 6میلیارد ریال شامل 4میلیاردریال اعیانی ساختمان(منظور هزینه ساخت بنا می باشد و هزینه زمین محاسبه نمی گردد-به عنوان مثال یک واحد 100متری با هزینه ساخت هر متر مربع 4میلیون تومان نیاز به الحاقیه ندارد) و 2میلیارد ریال اثاثیه، وحق بیمه پس از اعمال تخفیف50درصد برای پرسنل به مبلغ 1/770/639ریال می باشد که در پنج قسط مساوی به مبلغ هر قسط 354/128ریال ازحقوق ماهیانه کسر خواهد شد.

همکاران گرامی در صورت نیاز به افزایش پوشش و سرمایه، پس از صدور بیمه نامه می توانند از طریق سرپرستی شرکت بیمه نوین اقدام به ارائه درخواست نمایند.(08138327500 داخلی 12 سرکار خانم بختیاری)