فرم ثبت نام

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.

فرم ثبت درخواست بیمه آتش سوزی منزل مسکونی پرسنل

به اطلاع می رساند امکان ثبت نام فقط برای اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی میسر می باشد(جهت کسر از حقوق) ولیکن صدور بیمه نامه ساختمان به نام هر یک از اعضای درجه یک خانواده ایشان با ثبت اطلاعات مالک در بخش مشخصات ساختمان میسر می باشد. لازم به ذکر است این بیمه نامه دارای پوشش آتش سوزی، سیل و زلزله و برای سرمایه 8میلیارد ریال شامل 6میلیاردریال اعیانی ساختمان(منظور هزینه ساخت بنا می باشد و هزینه زمین محاسبه نمی گردد-به عنوان مثال یک واحد 100متری با هزینه ساخت هر متر مربع 6میلیون تومان نیاز به الحاقیه ندارد) و 2میلیارد ریال اثاثیه، وحق بیمه پس از اعمال تخفیف60درصد برای پرسنل به مبلغ 2/354/400ریال می باشد که در سه قسط مساوی به مبلغ هر قسط 784/800ریال ازحقوق ماهیانه کسر خواهد شد.

پیان ثبت نام 1400/10/10 می باشد.

همکاران گرامی در صورت نیاز به افزایش پوشش و سرمایه، پس از صدور بیمه نامه می توانند از طریق سرپرستی شرکت بیمه نوین اقدام به ارائه درخواست نمایند.(08138327500 داخلی 12 سرکار خانم بختیاری)