اطلاعیه

با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه میهمانسراها تا اطلاع ثانوی تعطیل میباشند.