فروشگاه های طرف قرارداد > فروشگاه های تلفن همراهفروشگاه گوشی تلفن همراه سامسونگ - نمایندگی قهرمانی

فروشگاه شماره 1
همدان، پایین تر از سینما قدس نماینگی سامسونگ، فروشگاه قهرمانی
تلفن08132517068
ساعت کار 9:30 تا 13 بعداز ظهر 16 تا 21
با شرایط پرداخت طی 8 قسط و كارمزد 1/7

فروشگاه شماره 2- فروش گوشی های سامسونگ، هوآویی و سونی
همدان، خیابان بوعلی، جنب هتل بوعلی
با شرایط پرداخت طی 8 قسط و كارمزد 1/7فروشگاه گوشی تلفن همراه قاصدک

همدان، خیابان بوعلی روبروی پاساژ وحدت
با شرایط فروش اقساط  8 ماه با كارمزد 1/7  درصد
ساعت کار 9 تا 13:30 و  بعداز ظهر 16 تا 21 و جمعه ها 10 تا 14
تلفن تماس 08132517600


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند