فروشگاه های طرف قرارداد > فروشگاه های پوشاک
فروشگاه پوشاک زاگرس پوشپرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

نشانی: خیابان سعیدیه پایین- نبش کوچه شهید بریری
تلفن: 08138330974
ساعت کاری 9:30 تا 13 و بعد از ظهر 16:30 تا 21 و جمعه ها  10 تا 13

فروشگاه پوشاک هاکوپیان- تهیه حواله تخفیف 25 درصد از اداره رفاه کارکنان

نشانی: بلوار سعیدیه پایین، مقابل باغ شرکت نفت

تلفن: ۳۸۲۳۱۹۷۹ – ۰۸۱
فکس: ۳۸۲۱۴۴۶۳ – ۰۸۱

ساعات کاری: هر روز از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰فروشگاه پوشاک پالتایری (پوشاک بانوان)پرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

پالتایری چهاراه پاستور طبقه فوقانی مرکز خرید دلتا. به مدیریت آقای عین القضاتی
تلفن: 08138251150
ساعت کاری 9:30 تا 13 و بعد از ظهر 16:30 تا 21 و جمعه ها  10 تا 13
فروشگاه پوشاک راسپینا (پوشاک بانوان)- پرداخت طی 5 قسط بدون كارمزد

خیابان میرزاده عشقی بالاتر از پیچ ز ندان سابق نبش کوچه امامی
تلفن تماس 38281106
ساعت کار 9 تا 13  بعداز ظهر15 :30 تا 21 جمعه 10 صبح تا 13:30فروشگاه پوشاک اکبری (پوشاک آقایان) - پرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

 خیابان تختی، چهاره تختی جنب اداره تعزیرات
تلفن تماس32518869
ساعت کاری 9:30 تا 13:30 بعدازظهر 16 تا 21:30 جمعه ها 10تا 14 و بعدازظهر 16:30 تا 21:30فروشگاه پوشاک ناصری (پوشاک آقایان)- پرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

خیابان طالقانی، چهارراه امیرکبیر
08138251108
ساعت کار 9:30 تا 13:30 بعدازظهر 16 تا 21:30 جمعه ها 10تا 14مرکز خرید اطلس (پوشاک آقایان)- پرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

چهار راه تختی
08132519009
شنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 9 ونیم شب
جمعه ها 10 صبح تا 9 شب

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند