فروشگاه های طرف قرارداد > فروشگاه های پوشاک

فروشگاه پوشاک ماکوپرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

نشانی: میدان بعثت- طبقه فوقانی ساختمان تامین اجتماعی
تلفن: 08138330974
ساعت کاری 9:30 تا 13 و بعد از ظهر 16:30 تا 21 و جمعه ها  10 تا 13
فروشگاه پوشاک زاگرس پوشپرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

نشانی: خیابان سعیدیه پایین- نبش کوچه شهید بریری
تلفن: 08138330974
ساعت کاری 9:30 تا 13 و بعد از ظهر 16:30 تا 21 و جمعه ها  10 تا 13

فروشگاه کیف و کفش رکورد.  پرداخت طی 4 قسط بدون کارمزد . تهیه معرفی نامه از اداره رفاه کارکنان

نشانی: برج آریان طبقه هم کف واحدهای 5 و6

تلفن: 38274025 – ۰۸۱

ساعات کاری: هر روز از ساعت 10:۰۰ الی 13:۰۰  و 17:۰۰ الی 22:۰۰فروشگاه پوشاک پالتایری (پوشاک بانوان)پرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

پالتایری چهاراه پاستور طبقه فوقانی مرکز خرید دلتا. به مدیریت آقای عین القضاتی
تلفن: 08138251150
ساعت کاری 9:30 تا 13 و بعد از ظهر 16:30 تا 21 و جمعه ها  10 تا 13
فروشگاه پوشاک راسپینا (پوشاک بانوان)- پرداخت طی 5 قسط بدون كارمزد

خیابان میرزاده عشقی بالاتر از پیچ ز ندان سابق نبش کوچه امامی
تلفن تماس 38281106
ساعت کار 9 تا 13  بعداز ظهر15 :30 تا 21 جمعه 10 صبح تا 13:30فروشگاه پوشاک اکبری (پوشاک آقایان) - پرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

 خیابان تختی، چهاره تختی جنب اداره تعزیرات
تلفن تماس32518869
ساعت کاری 9:30 تا 13:30 بعدازظهر 16 تا 21:30 جمعه ها 10تا 14 و بعدازظهر 16:30 تا 21:30فروشگاه پوشاک ناصری (پوشاک آقایان)- پرداخت طی 6 قسط بدون كارمزد

خیابان طالقانی، چهارراه امیرکبیر
08138251108
ساعت کار 9:30 تا 13:30 بعدازظهر 16 تا 21:30 جمعه ها 10تا 14پوشاک پلاک واقع درمرکز خرید میلاد طبقه همکف - پرداخت طی 5 قسط بدون كارمزد


 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند