فروشگاه ساعت بیگ بن


با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط اداره رفاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا، ساعت بیگ بن در همدان برای  دانشگاهیان تخفیف ویژه ارائه می نماید.

شرایط: اقساط 6 ماهه بدون کارمزد

شعبه اول: پیاده راه  بوعلی ـ روبه روی بانک ملت ـ فروشگاه ساعت بیگ بن

شعبه دوم: برج میلاد - طبقه دوم

ساعت کار: 9 الی 13:30  و  16 الی 21

تلفن: 32523790


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند