فروشگاه های طرف قرارداد > فروشگاه های لوازم خانگی
فروشگاه لوازم خانگی سامسونگ- نمایندگی حاجیلو

همدان خیابان بوعلی سیزده خانه روبروی سازمان تامین اجتماعی ساختمان  سامان فروشگاه حاجیلو
طی 10 قسط با كارمزد 1 درصد اول با ارائه چک همکار و ضمانت دانشگاه
تلفن تماس 38266001 
ساعت کار همه روز 9 تا 13:30 و بهدازظهر ص6 تا 21
جمعه ها 10 تا 13

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند