« بازگشت

صدور کارت رفاه تجارت(جایگزین رفاه کارت بانک ملی)

صدور کارت رفاه تجارت(جایگزین رفاه کارت بانک ملی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور سهولت در پرداخت کمک هزینه های غیر نقدی موضوع ماده 4 پیوست شماره 8 آیین نامه استخدامی کارکنان(در اجرای ماده 69) و ماده4 از پیوست شماره 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی(در اجرای ماده 93)، رفاه کارت تجارت جهت واریز کمک هزینه های مذکور صادر و تحویل مسئولین واحدها و امور عمومی دانشکده ها شده است.

همچنین در خصوص طریقه استفاده یادآور می گردد علاوه بر امکان خرید از دستگاه های کارت خوان فروشگاه ها، امکان دریافت رمز دوم و فعال نمودن رمز پویا و خرید اینترنتی نیز میسر می باشد.(قابلیت دریافت پول نقد از عابر بانک ها وجود ندارد)