تسهیلات بانکی > تسهیلات بانک مسکن شعبه شکریه


شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: (08138386880- خانم حبیبی، ریاست شعبه) و (08138385520- آقای نجفی، مسئول تسهیلات)


شرایط و ضوابط استفاده از
حساب صندوق پس‌انداز مسكن یكم بانك مسكن

 

حساب صندوق پس‌انداز مسكن یكم به منظور فراهم شدن امكان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسكونی، افتتاح می‌گردد.

سقف تسهیلات : در شهر تهران 800 میلیون ریال

مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت (شهر همدان) 600 میلیون ریال

سایر شهرها 400 میلیون ریال

نرخ سود تسهیلات: 8% در بافت فرسوده و 9.5% در سایر مناطق شهری

حداقل مدت انتظار اولیه جهت دریافت تسهیلات: 12 ماه

مدت بازپرداخت: حدكثر 12 سال(144 ماهه)

جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پس‌انداز یکم و مدت انتظار ( مبالغ به ریال)

منطقه وقوع ملک

حداقل مبلغ جهت افتتاح

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه)

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه

سقف تسهیلات

حداکثر مدت بازپرداخت

نرخ سود سالانه

تهران

67.000.000

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

135.000.000

800.000.000

144 ماه

8% در بافت فرسوده و 9.5% در سایر مناطق شهری

مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت(شهر همدان)

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

100.000.000

600.000.000

سایر مناطق شهری

12

6 ماه یک برابر

6 دوره

67.000.000

400.000.000

 

جدول میزان تسهیلات دریافتی و اقساط پرداختی پس از سپرده گذاری یکساله

منطقه وقوع ملک

 

مبلغ لازم سپرده گذاری جهت دریافت تسهیلات در یک سال به ریال

سقف تسهیلات در حالت انفرادی به ریال

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

سقف تسهیلات زوجین به ریال

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

 

بازپرداخت 144 ماهه

بازپرداخت 144 ماهه

ساده

پلکانی

ساده

پلکانی

تهران

 

400.000.000

800.000.000

8.710.000

8.005.000

1.600.000.000

17.420.000

16.010.000

مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت (شهر همدان)

 

300.000.000

600.000.000

6.550.000

6.005.000

1.200.0000.000

13.100.000

12.010.000

سایر مناطق شهری

 

200.000.00

400.000.000

4.400.000

4.005.000

800.000.000

8.800.000

8.010.000

 

شرایط ملك:

سپری نشدن بیش از 15 سال از تاریخ صدور پروانه ساخت و دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800 و تأیید استحكام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه)

ارزیابی ملك: باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط كارشناس بانك ، تكافوی مبلغ تسهیلات را بنماید

متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی‌) :

1- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید 18 سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.

2- متقاضی از تسهیلات بانك مسكن و سایر بانك‌ها جهت خرید، احداث واحد مسكونی، انتقال سهم‌الشركه یا تعمیر واحد مسكونی استفاده نكرده باشد.

3- متقاضی از امكانات دولتی برای تهیه مسكن استفاده نكرده باشد. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسكن، تسهیلات یارانه‌ای و ... )

نكته1: دارندگان حسابی كه از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمی‌گردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپرده‌های كوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر 10 درصد) بهره‌مند می‌گردند.

نكته2: در صورتی كه متقاضی قصد استفاده از تسهیلات در بافت فرسوده را داشته باشد شرط خانه اولی(شروط مندرج  در بند 2 و 3) حذف می گردد.

توضیح مهم: انتقال حساب صندوق پس‌انداز مسكن یكم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسكن با رعایت كمترین سقف‌های مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هر كدام كمتر بود)، مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسكن میسر می‌باشد.

  

 

((مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات خرید مسکن))

افتتاح حساب قرض الحسنه

اصل وكپي سند مالكيت (از تمام صفحات پشت ورو)

اصل وكپي پروانه ساختماني وپايان كار

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي فروشنده /فروشندگان

اصل وكپي مبايع نامه (قولنامه)كه داراي كد پستي ملك باشد

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي خريدار/خريداران (ازتمام صفحات)

مدارك شغلي خريدار

 

نوع تسهيلات

سقف انفرادي

سقف زوجين

نرخ

مدت بازپرداخت

صندوق پس اندازمسكن

200.000.000

-

11

12ساله

پس انداز مسكن جوانان

300.000.000

-

9

20ساله

صندوق پس انداز يكم

600.000.000

1.200.000.000

9.5و8

12ساله

اوراق حق تقدم استفاده ازتسهيلات مسكن

500.000.000

800.000.000

17.5

12ساله

اوراق حق تقدم +صندوق يكم

-

1000.000.000

*

12ساله

*نرخ سود تسهيلات اعطايي صندوق پس اندازمسكن يكم 9.5%ودربافت فرسوده 8درصدونرخ سودتسهيلات اعطايي ازمحل اوراق گواهي حق تقدم استفاده ازتسهيلات مسكن 17.5%خواهد بود.

 

مدارك مورد نياز جهت اخذ تسهيلات

مشاركت مدني (ساخت)

 

افتتاح حساب جاري

درخواست كتبي مشتري مبني  بر نحوه دريافت تسهيلات مشاركت(اوراق ،باسپرده ،بدون سپرده )

پرينت امتياز حساب يااصل اوراق تسهيلات مسكن

اصل وكپي سند مالكيت  (از تمام صفحات پشت ورو)

اصل وكپي پروانه ساختماني

اصل وكپي نقشه معماري وسازه كه به  تاييدشهرداري رسيده باشد(در كاغذA3 )

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي تسهيلات گيرنده /گيرندگان  (ازتمام صفحات )

 

سقف تسهيلات  براي هرواحد:

رديف

شرح

انفرادي

زوجين

نرخ

1

صندوق پس انداز ساخت مسكن

300.000.000

----

17%

2

صندوق پس انداز مسكن

200.000.000

400.000.000

17%

3

پس اندازجوانان دراستان همدان

300.000.000

600.000.000

17%

4

صندوق پس اندازمسكن يكم دراستان همدان

600.000.000

------

%9.5و8%دربافت فرسوده

5

اوراق حق تقدم استفاده ازتسهيلات مسكن

500.000.0000

700.000.000

17.5

 

 

مشاركت بدون سپرده:

تاسقف 900.000.000ريال براي هر واحد

 

 

 

مدارك مورد نياز جهت اخذ تسهيلات- جعاله (تعميرات)

افتتاح حساب قرض الحسنه

اصل وكپي سند مالكيت  (از تمام صفحات پشت ورو)

اصل وكپي پروانه ساختماني وپايان كار

ارائه قبض آب ،برق ياگاز ملك مورد نظر

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي صاحب/صاحبان ملك  (ازتمام صفحات )

مدارك شغلي ياگواهي درآمد تسهيلات گيرنده

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي ضامن

گواهي كسر حقوق ضامن

خريد سفته به مبلغ 185/000/000 ريال

مبلغ تسهيلات 100.000.000ريال

نرخ 18%

مدت 5ساله

اقساط 2.550.000ريال

 

مدارك مورد نياز جهت خريد كالا

 

افتتاح حساب قرض الحسنه

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي تمام صفحات ومدارك شغلي متقاضي

پيش فاكتور(به نام متقاضي) 100/000/000 ريال

فاكتور اصلي ( به نام بانك) 100/000/000ريال

سفته به مبلغ 125000000ريال

اصل وكپي شناسنامه وكارت ملي و گواهي كسر حقوق ضامن

 

 

مدارك مورد نياز جهت خريد خودرو

افتتاح حساب قرض الحسنه

اصل وكپي شناسنامه و كارت ملي تمام صفحات و مدارك شغلي متقاضي

فاكتور از شركت خودروساز

سفته به مبلغ 125/000/000 ريال =

اصل وكپي شناسنامه و كارت ملي و گواهي كسر حقوق 2 نفر ضامن

ارائه گواهي كسر حقوق يكي از ضامنين كافي است

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند