تسهیلات بانکی > تسهیلات بانک تجارت


تسهیلات بانک تجارت دانشگاه

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 08138381167- آقای محمدی

 

ردیف

تسهیلات

مبلغ

نرخ سود

مدت

اقساط ماهیانه (ریال)

سود کل

1

خودرو

150/000/000

18

36 ماه

5/400/000

45/000/000

48 ماه

4/400/000

61/000/000

60 ماه

3/800/000

78/000/000

2

تعمیر مسکن

100/000/000

18

36 ماه

3/600/000

30/000/000

48 ماه

3/000/000

40/000/000

60 ماه

2/500/000

50/000/000

3

کالا

80/000/000

18

36 ماه

2/900/000

24/000/000

 

مدارک مورد نیاز:
1-    اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه و کپی کارت ملی پشت و رو               متقاضی و ضامن

    2-    حکم کارگزینی                                                                               متقاضی و ضامن

    3-    تعهد کسر اقساط                                                                             متقاضی و ضامن

    4-    معرفی نامه دانشگاه                                                                          متقاضی

 

- کارمندان و اعضاء محترم هیأت علمی پیمانی و رسمی نیازی به تهیه سفته ندارند.

- وثیقه مورد نیاز برای کارمندان قراردادی سفته می‌باشد (در صورتی که ضامن رسمی معرفی نمایند، نیاز به ارائه سفته نمی باشد).

- جهت دریافت وام تعمیر مسکن 2 سری از مدارک فوق مورد نیاز می‌باشد.

- اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم، جهت دریافت معرفی‌نامه به اداره رفاه (آقای حسینی، 38380969) مراجعه نمایند.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند