كاركنان محترم مي توانند، جهت دريافت بليط نيم بها به اداره رفاه  مراجعه فرمايند.

- جهت اطلاع از فيلم هاي در حال اكران سينماهاي قدس و فلسطین به سايت سينما تيكت و جهت اطلاع از فيلم هاي در حال اكران سينمای کانون پرورش فکری نوجوانان به سایت سینما کانون همدان مراجعه فرمايند.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند