آئین‌‎نامه مربوط به شرایط و ضوابط واگذاری موقت خانه‌های سازمانی

کارکنان دانشگاه بوعلی سینا

 

مقدمه:

در راستای تحقق اهداف دستور 26 مصوبه هیأت امنای دانشگاه مورخ 1389/3/12 و اجرایی شدن مصوبه مذکور و اعمال ضابطه و رعایت عدالت در واگذاری موقت منازل مسکونی دانشگاه به کارکنان، شیوه‌نامه ذیل ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

 

ماده 1- خانه‌های سازمانی کارکنان واقع در خیابان شهید فهمیده پشت بیمارستان بوعلی و خیابان شهیدان شاه حسینی بنابر درخواست کتبی کارمندان متأهل رسمی و پیمانی با شرایط و ضوابط این آئین‌نامه تعلق می‌گیرد.

تبصره 1: در صورتی که کارکنان محترم در ضمن استفاده از مدت مجاز استفاده از منازل مسکونی سازمانی صاحب خانه گردند، سکونت در منازل مسکونی سازمانی تا پایان مدت مجاز بلامانع می‌باشد.

تبصره 2: در صورتیکه متقاضی و یا همسر وی دارای منزل مسکونی باشد و یا از تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث مسکن استفاده کرده باشد، خانه سازمانی و تسهیلات هزینه مسکن مصوبه هیأت امناء مورخ 1387/12/26 به او تعلق نمی‌گیرد.

 

ماده 2- هر کارمند برای یک نوبت (دوره سه تا پنج ساله) می‌تواند از خانه‌های سازمانی استفاده نماید و پذیرش مجدد ممنوع می‌باشد.

 

ماده 3- واگذاری خانه سازمانی به آقایان مجرد ممنوع خواهد بود.

 

ماده 4- استفاده از خانه‌های سازمانی برای کارکنان صرفاً در دوره 20 سال ابتدای خدمت در دانشگاه بوعلی سینا امکان‌پذیر می‌باشد.

 

ماده 5- اسکان متقاضی باید مستمر و با خانواده در طی سال باشد و اقامت بصورت مقطعی و در فصول خاص سال ممنوع می‌باشد، در غیر این صورت خانه سازمانی مسترد خواهد شد.

 

ماده 6- گزینه­ های امتیازبندی کارکنان متقاضی خانه سازمانی به این شرح خواهد بود.

الف- به ازای هر سال سابقه خدمت یک امتیاز

ب- به ازای هر فرزند 3 امتیاز

ج- براساس وضعیت ایثارگری به ازای هر 6 ماه حضور در جبه های حق علیه باطل یک امتیاز، خانواده شهدا یک امتیاز، هر 5 درصد جانبازی 2 امتیاز، هر 6 ماه اسارت آزادگان 2 امتیاز، فرزند شهید 4 امتیاز و عضویت در پایگاه مقاومت بسیج 1 امتیاز

د- براساس رابطه استخدامی پیمانی یک امتیاز، رسمی آزمایشی دو امتیاز و رسمی قطعی 3 امتیاز

ه- براساس مدرک تحصیلی زیر دیپلم 0/5 امتیاز، دیپلم یک امتیاز، فوق دیپلم دو امتیاز، لیسانس سه امتیاز، فوق لیسانس چهار امتیاز و دکتری پنج امتیاز

و- عضویت در کمیته­های دانشگاه به ازای هر سال 0/5 امتیاز

 

ماده 7- متقاضی پس از تعیین واحد مربوطه و آشنایی با شرایط و ضوابط خانه­ های سازمانی و عقد قرارداد و امضاء تعهدنامه مربوطه و پرداخت مبلغی به عنوان ودیعه حسن اجرای تعهدات که به تصویب ستاد رفاهی دانشگاه رسیده است خانه مورد نظر را تحویل می‌گیرد.

 

ماده 8- استفاده کننده از خانه سازمانی حق هیچ‌گونه تغییری در قسمت­ های داخلی و خارجی بنا و یا واگذاری کلی یا جزئی خانه سازمانی را به غیر ندارد.

تبصره: در صورت واگذاری به غیر، استفاده کننده از خانه سازمانی موظف به تخلیه واحد مسکونی خواهد شد و ضمن عدم واگذاری خانه سازمانی به وی در آینده، برابر مقررات با ایشان برخورد قانونی خواهد شد.

 

ماده 9- حداکثر اقامت هر متقاضی در خانه سازمانی براساس دستور 26 مصوبه مورخ 1389/3/12 هیأت امناء 3 تا 5 سال خواهد بود که بعد از 3 سال با درخواست کتبی در صورت امکان قابل تمدید می‌باشد.

تبصره: مدت اقامت قابل تمدید نمی‌باشد مگر در شرایط ویژه و خاص با ارائه ادله و مستندات با پیشنهاد ستاد رفاهی و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تمدید، حداکثر برای سه سال دیگر امکان‌پذیر خواهد بود.

 

ماده 10- اجاره بهای خانه‌های سازمانی در طی 8 سال اقامت، براساس درصدی از کل حقوق (مبلغ انتهای حکم) کارشناس جدیدالاستخدام طبق جدول ذیل هر ساله تعیین خواهد گردید.

 

                                                                                    سـال

خانه ­های سازمانی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

ویلایی- دو خوابه (مساحت مربع 204، اعیانی 112 متر مربع)

5%

7/5%

10%

15%

18%

30%

40%

50%

ویلایی- یک خوابه (مساحت مربع 136، اعیانی 70 متر مربع)

3/5%

4/5%

6/5%

12%

15%

20%

30%

40%

آپارتمان (مساحت 84 متر مربع)- بلوک 34

2%

3%

4%

5%

6%

12%

22%

32%

 

ماده 11- پرداخت بهای مصرف آب، برق، تلفن، گاز و هزینه سرانه خدمات (شارژ) بعهده استفاده کنندگان از خانه‌های سازمانی است و دانشگاه می‌تواند در صورت عدم پرداخت وجوه مذکور مبلغ را از حقوق و یا سایر دریافت‌های استفاده کننده کسر و بابت بدهی‌های مذکور پرداخت نماید.

تبصره: تعیین مبلغ شارژ هر ساله با حضور نمایندگان شورای مجتمع اساتید و نماینده ستاد رفاهی تعیین خواهد گردید.

ماده 12- استفاده کننده از خانه سازمانی موظف به حفظ و نگهداری خانه مورد استفاده می‌باشد و در غیر این صورت مسئول جبران خساراتی است که در اثر عدم مراقبت یا سهل‌انگاری به خانه وارد می‌شود و در صورتی که رأساً اقدام به ترمیم خسارات یا خرابی ننماید دانشگاه، نسبت به جبران خسارات اقدام و هزینه آن را از حقوق یا دستمزد ماهانه و سایر دریافت­ های وی از طریق امور مالی دانشگاه کسر و به حساب مربوطه واریز می‌شود.

تبصره- تعمیرات جزئی از قبیل لکه‌گیری، رنگ‌آمیزی، تعمیرات قفل، شیرآلات در و پنجره تعمیر و تعویض لوازم و آلات برقی (کلید و پریز و ...) و رفع معایب و ناودان‌ها و آبروها و تأسیسات بهداشتی، انداختن شیشه و همچنین نظافت و برف‌روبی و غیره به عهده استفاده کننده می‌باشد و در صورت عدم انجام تعمیرات لازم یا نظافت و برف‌روبی و غیره از طرف استفاده کننده هرگونه خسارتی به ساختمان وارد آید طبق ماده (14) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.

 

ماده 13- استفاده کننده از خانه سازمانی، خانه را طبق صورتجلسه نشان دهنده وضعیت خانه سازمانی با ذکر جزئیات لازم تحویل می‌گیرد و باید در موقع تخلیه نیز خانه را عیناً به همان نحو که تحویل گرفته طی صورتجلسه‌ای به نماینده دانشگاه تحویل و رسید دریافت دارد، در غیر این صورت تا زمان تحویل رسمی مکلف به پرداخت اجاره بهاء است.

 

ماده 14- استفاده کننده از خانه سازمانی باید خانه سازمانی را در پایان مدت و مهلت مقرر تخلیه نماید، در صورت عدم تخلیه به شرح زیر عمل خواهد شد.

تبصره 1- در مرحله اول تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی (طبق ماده3 قانون استفاده از خانه‌های سازمانی) خودداری خواهد شد.

تبصره 2- در مرحله بعدی دفتر حقوقی دانشگاه موظف است از طریق مراجع قضایی و انتظامی نسبت به تخلیه خانه سازمانی اقدام نماید.

 

ماده 15- استفاده کننده از خانه سازمانی موظف است علاوه بر رعایت کامل شئونات و اخلاق اسلامی کلیه مصوبات هیأت مدیره مجتمع را رعایت نماید.

 

این آیین‌نامه شامل یک مقدمه، 15 ماده و 8 تبصره پس از انجام کار کارشناسی در ستاد رفاهی در تاریخ 1389/4/14 به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و در تاریخ 1393/2/01 نیز اصلاح گردید و تغییرات ایجاد شده از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695  تلفن: +98-81-38380969  فکس:  38381160

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند